• Qingdao Crown of Hair Products Co.,Ltd

Về chúng tôi

Thanh Đảo Crown of of Products Products Co., Ltd là một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp nhất cho 100% sản phẩm tóc của con người trong nước. Nhà máy Nhà máy sản phẩm tóc Juancheng Xinhua được thành lập vào tháng 3 năm 2000, đặt tại huyện Juancheng, tỉnh Sơn Đông, nơi là một trong những trung tâm th...